Hopp til hovedinnhold

Databank

Emner

Datatype

Enhetstype

Nøkkelvariabel for

Temporalitet

SOSHJLPFDT_MOTTAK
Økonomisk sosialhjelp, mottak
Gyldighetsperiode1992-01-01 - 2022-12-01
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Sosialhjelp
 • Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_LAAN
Økonomisk sosialhjelp, lånebeløp i året
Gyldighetsperiode1992-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Sosialhjelp
 • Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_BIDB
Økonomisk sosialhjelp, bidragsbeløp i året
Gyldighetsperiode1992-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Sosialhjelp
 • Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_MNDUTBET
Økonomisk sosialhjelp, antall måneder i året
Gyldighetsperiode1992-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Sosialhjelp
 • Trygd og stønad
SOSHJLPZFDT_ANTKOM
Økonomisk sosialhjelp, antall kommuner
Gyldighetsperiode1992-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Sosialhjelp
 • Trygd og stønad
NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD_LOV
Årstall første gang registrert i videregående utdanning under lov om vid.opplæring/opplæringsloven
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Utdanning
 • Videregående utdanning
NUDB_AAR_NY_I_VID_UTD
Årstall første gang registrert i videregående utdanning
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Utdanning
 • Videregående utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_REG_UH
Årstall første gang registrert i høyere utdanning
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_REG_HOV
Årstall første gang registrert i hovedfag/master
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_GS
Årstall første gang fullført utdanning på grunnskolenivå
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS
Årstall første gang fullført treårig videregående skolenivå
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY_LOV
Årstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, yrkesfag
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA_LOV
Årstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, allmennfag
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VS_LOV
Årstall første gang fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSY
Årstall første gang fullført treårig utdanning på videregående skolenivå, yrkesfag
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_VSA
Årstall første gang fullført treårig utdanning på videregående skolenivå, allmennfag
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOY
Årstall første gang fullført høgskolekandidat eller tilsvarende
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_HOV
Årstall første gang fullført hovedfagsnivå/master
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_DOK
Årstall første gang fullført doktorgrad
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
NUDB_AAR_FORSTE_FULLF_CMG
Årstall første gang fullført cand.mag. eller tilsvarende
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning