Hopp til hovedinnhold

Databank

Emner

Datatype

Enhetstype

Nøkkelvariabel for

Temporalitet

INNTEKT_VERDIPAPIR
Aksjer og andre verdipapirer, markedsverdi
Gyldighetsperiode2013-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt
 • Inntekt og forbruk
INNTEKT_ASK_MARK
Aksjesparekonto
Gyldighetsperiode2017-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt
 • Inntekt og forbruk
INNTEKT_AKSJEUTBYTTE
Aksjeutbytte
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt
 • Inntekt og forbruk
ARBEIDSSOKER_ALDER
Alder per 16. i statistikkmåneden
Gyldighetsperiode1990-01-31 - 2023-05-31
Oppdatert2023-06-12
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
 • Arbeidssøker
ARBLONN_PERS_ALDER
Alder per 16. i statistikkmåneden
Gyldighetsperiode2015-01-16 - 2023-07-16
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNR
Alder på eldste person i familien
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNR
Alder på eldste person i husholdning
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Husholdning
BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNR
Alder på yngste person i familien
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNR
Alder på yngste person i husholdningen
Gyldighetsperiode2005-01-01 - 2023-01-01
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Husholdning
KRIMINALITET_SIKTEDE_ALDER_GJTID
Alder ved gjerningstidspunkt, hovedlovbrudd
Gyldighetsperiode2002-12-31 - 2020-12-31
Oppdatert2023-06-12
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Kriminalitet
 • Kriminalitet og rettsvesen
 • Sosiale forhold og kriminalitet
BEFOLKNING_INNALDER
Alder ved innvandring
Gyldighetsperiode
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Innvandrere
NUDB_ALDER_FORSTE_REG_UH
Alder ved utgangen av det kalenderåret personen første gang er registrert i høyere utdanning
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Høyere utdanning
 • Utdanning
INNTEKT_ALDERSP_FOLKETR
Alderspensjon fra folketrygden
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt
 • Inntekt og forbruk
ALDPENSJ1992FDT_MOTTAK
Alderspensjon fra folketrygden, mottaksperiode
Gyldighetsperiode1991-12-01 - 2010-12-31
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ALDPENSJ2011FDT_MOTTAK
Alderspensjon fra folketrygden, mottaksperiode
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2023-12-01
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ALDPENSJ2011FDT_GRAD
Alderspensjon fra folketrygden, uttaksgrad
Gyldighetsperiode2011-01-01 - 2023-12-01
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
BEFOLKNING_MRK_FNR
Alle Personidenter
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Populasjon
SKATT_ALMINNELIG_INNTEKT
Alminnelig inntekt før særfradrag
Gyldighetsperiode1967-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt og forbruk
 • Skatt for personer
INNTEKT_ANDREKAPINNT
Andre kapitalinntekter
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt
 • Inntekt og forbruk
KRIMINALITET_SIKTEDE_REGDATO
Anmeldt dato, hovedlovbrudd
Gyldighetsperiode2002-12-31 - 2020-12-31
Oppdatert2023-06-12
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Kriminalitet
 • Kriminalitet og rettsvesen
 • Sosiale forhold og kriminalitet