Hopp til hovedinnhold

Databank

Emner

Datatype

Enhetstype

Nøkkelvariabel for

Temporalitet

BEFOLKNING_DOEDS_DATO
Dødsdato
Gyldighetsperiode
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Fødte og døde
BEFOLKNING_FAR_FNR
Fødselsnummer far
Gyldighetsperiode
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
BEFOLKNING_FODELAND
Fødeland
Gyldighetsperiode
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Fødte og døde
 • Innvandrere
BEFOLKNING_BYDEL
Bostedsbydel
Gyldighetsperiode1990-01-01 - 2024-01-01
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND
Fødselsår og måned
Gyldighetsperiode
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Fødte og døde
BEFOLKNING_FORSTDATO
Første oppholdsdato
Gyldighetsperiode
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
 • Innvandrere
BEFOLKNING_INNALDER
Alder ved innvandring
Gyldighetsperiode
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Innvandrere
BEFOLKNING_INVKAT
Innvandringskategori
Gyldighetsperiode
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Innvandrere
BEFOLKNING_KJOENN
Kjønn
Gyldighetsperiode
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
BEFOLKNING_LANDBAK3GEN
Landbakgrunn
Gyldighetsperiode
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Innvandrere
BEFOLKNING_MOR_FNR
Fødselsnummer mor
Gyldighetsperiode
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Barn, Familie og husholdninger
 • Befolkning
BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELL
Bostedskommune fra Folkeregisteret
Gyldighetsperiode1989-01-01 - 2024-01-01
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Husholdning
SB12843_KOSTRA_EIENDOMSSKATT_ENEBOLIG_120KVM
Eiendomsskatten for en enebolig på 120 kvm (kr)
Gyldighetsperiode2007-01-01 - 2023-12-31
Oppdatert2024-02-19
EnhetstypeKommune
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Eiendomsskatt
 • KOSTRA
 • Kommunale finanser
 • Offentlig sektor
 • Statistikkbanken
SYKEFRAVAR_SYKEFRAVAR_DAGSVERK1
Sykefraværsdagsverk
Gyldighetsperiode2000-04-01 - 2023-12-31
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypeJobb
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sykefravær
SYKEFRAVAR_AVTALTE_DAGSVERK1
Avtalte dagsverk
Gyldighetsperiode2000-04-01 - 2023-12-31
Oppdatert2024-03-22
EnhetstypeJobb
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sykefravær
ELHUB_PERS_KRAFTPRODUKSJON
Kraftproduksjon
Gyldighetsperiode2020-01-01 - 2023-12-31
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypeMålepunkt
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Elhub
 • Energi og industri
ELHUB_PERS_MALEPUNKT_ADR_KOMMUNE
Kommune målepunkt
Gyldighetsperiode2020-01-31 - 2023-12-31
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypeMålepunkt
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Elhub
 • Energi og industri
ELHUB_PERS_MALEPUNKTID_FNR
Målepunktid, person
Gyldighetsperiode2020-01-31 - 2023-12-31
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypeMålepunkt
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Elhub
 • Energi og industri
ELHUB_PERS_PRISOMRADE
Prisområde
Gyldighetsperiode2020-01-31 - 2023-12-31
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypeMålepunkt
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Elhub
 • Energi og industri
ELHUB_PERS_STROMFORBRUK
Strømforbruk
Gyldighetsperiode2020-01-01 - 2023-12-31
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypeMålepunkt
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Elhub
 • Energi og industri