Hopp til hovedinnhold

Databank

Emner

Datatype

Enhetstype

Nøkkelvariabel for

Temporalitet

PENSJ1967FDT_BTFAK
Pensjon, barnetillegsfaktor
Gyldighetsperiode1967-12-31 - 1990-12-31
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_ETFAK
Pensjon, ektefelletillegsfaktor
Gyldighetsperiode1967-12-31 - 1990-12-31
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_FRADFAK
Pensjon, fradrag for arbeidsinntekt
Gyldighetsperiode1967-12-31 - 1990-12-31
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_GPFAK
Pensjon, grunnpensjonsfaktor
Gyldighetsperiode1967-12-31 - 1990-12-31
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_STFAK
Pensjon, særtilleggsfaktor
Gyldighetsperiode1970-12-31 - 1990-12-31
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_TPFAK
Pensjon, tilleggspensjonsfaktor
Gyldighetsperiode1967-12-31 - 1990-12-31
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_UFG
Uførepensjon, uføregrad
Gyldighetsperiode1967-12-31 - 1990-12-31
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
PENSJ1967FDT_VTSMFAK
Pensjon, ventetillegg, andel av G per år
Gyldighetsperiode1973-12-31 - 1990-12-31
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
INNTEKT_FORSORGERFRADRAG
Forsørgerfradrag
Gyldighetsperiode1993-01-01 - 2000-12-31
Oppdatert2021-02-11
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt
 • Inntekt og forbruk
ARBSOEK1992FDT_STONAD
Arbeidssøker, stønadskategori
Gyldighetsperiode1992-01-01 - 2001-04-30
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
ARBSOEK1992FDT_TILTAK3
Arbeidssøker, tiltakskategori, ordinære
Gyldighetsperiode1992-01-01 - 2001-04-30
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
ARBSOEK1992FDT_TILTAK5
Arbeidssøker, tiltakskategori, yrkeshemmede
Gyldighetsperiode1992-01-01 - 2001-04-30
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
REGSYS_NARING_SN94
Næring hovedarbeidsgiver (SN94)
Gyldighetsperiode2000-11-01 - 2001-11-30
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
NUDB_GS_STP_HEI
Heimkunnskap (tom 2007)
Gyldighetsperiode
Oppdatert2021-04-12
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_KROE
Kroppsøvning (tom 2007)
Gyldighetsperiode
Oppdatert2021-04-12
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_NAM
Natur-og miljøfag (tom 2007)
Gyldighetsperiode
Oppdatert2021-04-12
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_SAM
Samfunnsfag (tom 2007)
Gyldighetsperiode
Oppdatert2021-04-12
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
REGSYS_NARING_SN2002
Næring hovedarbeidsgiver (SN2002)
Gyldighetsperiode2002-11-01 - 2007-11-30
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Arbeid og lønn
 • Sysselsetting
 • Virksomheter og foretak
 • Virksomheter, foretak og regnskap
ALDPENSJ1992FDT_MOTTAK
Alderspensjon fra folketrygden, mottaksperiode
Gyldighetsperiode1991-12-01 - 2010-12-31
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
ETLATBRN1992FDT_MOTTAK
Pensjon til etterlatte barn, mottak
Gyldighetsperiode1991-12-01 - 2010-12-31
Oppdatert2020-06-18
EnhetstypePerson
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad