Hopp til hovedinnhold

Databank

Emner

Datatype

Enhetstype

Nøkkelvariabel for

Temporalitet

SB14019_KOSTRA_DRIFTSUTGIFTER_YTELSE_LIVSOPPHOLD
Netto driftsutgifter til ytelse til livsopphold(281) (1000 kr)
Gyldighetsperiode2022-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-19
EnhetstypeKommune
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • KOSTRA
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Statistikkbanken
 • Trygd og stønad
 • Økomomisk sosialhjelp
ARBLONN_ARB_ANSETTELSESFORM
Form for ansettelse
Gyldighetsperiode2021-01-16 - 2023-07-16
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypeJobb
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
ARBLONN_ARB_SLUTTAARSAK
Årsak til sluttdato
Gyldighetsperiode2021-01-16 - 2023-07-16
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypeJobb
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • A-ordningen
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsmarked
 • Lønn
 • Sysselsetting
KJORETOY_TEKN_AKSLER_DRIFT
Antall aksler med drift
Gyldighetsperiode2020-12-31 - 2022-12-31
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypeKjøretøy
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Kjøretøy
 • Landtransport
 • Motorvogn
 • Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_ANTALL_DORER
Antall dører
Gyldighetsperiode2020-12-31 - 2022-12-31
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypeKjøretøy
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Kjøretøy
 • Landtransport
 • Motorvogn
 • Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_SITTEPL_FORAN
Antall sitteplasser foran
Gyldighetsperiode2020-12-31 - 2022-12-31
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypeKjøretøy
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Kjøretøy
 • Landtransport
 • Motorvogn
 • Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_THV_M_BREMS
Tillatt tilhengervekt med brems
Gyldighetsperiode2020-12-31 - 2022-12-31
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypeKjøretøy
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Kjøretøy
 • Landtransport
 • Motorvogn
 • Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_THV_U_BREMS
Tillatt tilhengervekt uten brems
Gyldighetsperiode2020-12-31 - 2022-12-31
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypeKjøretøy
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Kjøretøy
 • Landtransport
 • Motorvogn
 • Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_VOGNTOGVEKT
Tillat vogntogvekt
Gyldighetsperiode2020-12-31 - 2022-12-31
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypeKjøretøy
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Kjøretøy
 • Landtransport
 • Motorvogn
 • Transport og reiseliv
KJORETOY_TEKN_TKNAVN
EU-kode for kjøretøygruppe
Gyldighetsperiode2020-12-31 - 2022-12-31
Oppdatert2023-10-25
EnhetstypeKjøretøy
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Kjøretøy
 • Landtransport
 • Motorvogn
 • Transport og reiseliv
ELHUB_PERS_MALEPUNKT_ADR_KOMMUNE
Kommune målepunkt
Gyldighetsperiode2020-01-31 - 2023-12-31
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypeMålepunkt
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Elhub
 • Energi og industri
ELHUB_PERS_MALEPUNKTID_FNR
Målepunktid, person
Gyldighetsperiode2020-01-31 - 2023-12-31
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypeMålepunkt
TemporalitetTverrsnitt
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Elhub
 • Energi og industri
ELHUB_PERS_PRISOMRADE
Prisområde
Gyldighetsperiode2020-01-31 - 2023-12-31
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypeMålepunkt
TemporalitetTverrsnitt
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Elhub
 • Energi og industri
ELHUB_PERS_KRAFTPRODUKSJON
Kraftproduksjon
Gyldighetsperiode2020-01-01 - 2023-12-31
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypeMålepunkt
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Elhub
 • Energi og industri
ELHUB_PERS_STROMFORBRUK
Strømforbruk
Gyldighetsperiode2020-01-01 - 2023-12-31
Oppdatert2024-04-19
EnhetstypeMålepunkt
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Elhub
 • Energi og industri
NUDB_KURS_KONTRAKTSTYPE
Kontraktstype
Gyldighetsperiode2019-10-01 - 2022-09-01
Oppdatert2023-11-20
EnhetstypeKurs
TemporalitetForløp
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Utdanning
 • Utdanningsnivå
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_ANNET
Utbetalt stipend - Annet
Gyldighetsperiode2019-01-01 - 2020-12-31
Oppdatert2022-04-29
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Lånekassen
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_OMGJ_EXAMEN
Utbetalt stipend - Omgjøring eksamen
Gyldighetsperiode2019-01-01 - 2020-12-31
Oppdatert2022-04-29
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Lånekassen
LAANEKASSEN_UTBETALT_STIPEND_OMGJ_GRAD
Utbetalt stipend - Omgjøring grad
Gyldighetsperiode2019-01-01 - 2020-12-31
Oppdatert2022-04-29
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Lånekassen
INNTEKT_USIKRET_GJELD
Usikret gjeld
Gyldighetsperiode2019-01-01 - 2022-12-31
Oppdatert2024-02-08
EnhetstypePerson
TemporalitetAkkumulert
Data typeNumerisk (Heltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Inntekt
 • Inntekt og forbruk