Hopp til hovedinnhold

Databank

Emner

Datatype

Enhetstype

Nøkkelvariabel for

Temporalitet

NUDB_GS_STP_ENM
Engelsk muntlig (tom 2021)
Gyldighetsperiode
Oppdatert2022-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_ENS
Engelsk skriftlig (tom 2021
Gyldighetsperiode
Oppdatert2022-03-22
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_HEI
Heimkunnskap (tom 2007)
Gyldighetsperiode
Oppdatert2021-04-12
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_KROE
Kroppsøvning (tom 2007)
Gyldighetsperiode
Oppdatert2021-04-12
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_NAM
Natur-og miljøfag (tom 2007)
Gyldighetsperiode
Oppdatert2021-04-12
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_GS_STP_SAM
Samfunnsfag (tom 2007)
Gyldighetsperiode
Oppdatert2021-04-12
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPENG05
Skalapoeng, Engelsk 5.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-02-22
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPENG08
Skalapoeng, Engelsk 8.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-02-22
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPLES05
Skalapoeng, Lesing 5.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-02-22
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPLES08
Skalapoeng, Lesing 8.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-02-22
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPLES09
Skalapoeng, Lesing 9.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-02-22
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPREG05
Skalapoeng, Regning 5.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-02-22
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPREG08
Skalapoeng, Regning 8.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-02-22
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_NPKL_SKALAPOENG_NPREG09
Skalapoeng, Regning 9.trinn etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20)
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-02-22
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeNumerisk (Desimaltall)
Databankno.ssb.fdb
 • Grunnskole
 • Utdanning
NUDB_NUS2000_MOR_16
Mors høyeste utdanning da personen var 16 år
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-03-08
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Utdanning
 • Utdanningsnivå
NUDB_NUS2000_FAR_16
Fars høyeste utdanning da personen var 16 år
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-03-08
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Utdanning
 • Utdanningsnivå
BEFOLKNING_FOEDEKOMMNR
Fødekommune
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-03-24
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Fødte og døde
BEFOLKNING_INNGRUNN1
Innvandringsgrunn
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-07-06
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Befolkning
 • Innvandrere
BARNEVERN_FODTAAR
Fødselsår
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-08-24
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Barne- og familievern
 • Barnevern
 • Sosiale forhold og kriminalitet
KRIMINALITET_SIKTEDE_KJONN_POLITIREG
Kjønn, PNR og politiregistrert
Gyldighetsperiode
Oppdatert2023-06-12
EnhetstypePerson
TemporalitetFast
Data typeAlfanumerisk
Databankno.ssb.fdb
 • Kriminalitet
 • Kriminalitet og rettsvesen
 • Sosiale forhold og kriminalitet