Skip to content

This is not the latest version of this variable.Go to latest version

Uførepensjon, uføregrad

PENSJ1967FDT_UFG

Variabelen viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) i prosent. /n Koder: /n 000 = Uoppgitt /n 015-049 = Gjelder for uførepensjon/foreløpig uførestønad beregnet etter særregler ved yrkesskade /n 050-099 = Inntektsevnen er varig nedsatt pga. sykdom, skade eller lyte. /n 100 = Full uførhet i folketrygdlovens forstand.

Population

Hovedsakelig bosatte i Norge (fnr), men noen ikke-bosatte kan inngå (dnr)

 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Trygd og stønad
Valid period1967-12-31 - 1990-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
Key variable forN/A
FormatN/A
Unit of measurePROSENT

Status dates

 • 1967-12-31
 • 1968-12-31
 • 1969-12-31
 • 1970-12-31
 • 1971-12-31
 • 1986-12-31
 • 1987-12-31
 • 1988-12-31
 • 1989-12-31
 • 1990-12-31