Skip to content

This is not the latest version of this variable.Go to latest version

Foreløpig uførestønad, uføregrad

FUFOERPFDT_UFG

Variabelen viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) i prosent.

Population

Hovedsakelig bosatte i Norge (fnr), men noen ikke-bosatte kan inngå (dnr)

  • Sosiale forhold og kriminalitet
  • Trygd og stønad
Valid period1991-12-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
Key variable forN/A
FormatN/A
Unit of measureProsent