Skip to content

This is not the latest version of this variable.Go to latest version

Foreløpig uførestønad

FUFOERPFDT_MOTTAK

Omfatter personer som mottar attføringspenger i ventetid på uførepensjon i den angitte perioden. Fra og med 1994 heter ordningen foreløpig uførestønad. Når en person har satt frem krav om uførepensjon og det er sannsynlig at denne vil bli innvilget, så gis stønaden i ventetiden på søknadsbehandlingen. Kan personen dekke utgiftene til livsopphold ved hjelp av andre inntekter i perioden, ytes ikke stønaden. (dataverdien er '1' for alle observasjoner i datasettet)

Population

Hovedsakelig bosatte i Norge (fnr), men noen ikke-bosatte kan inngå (dnr)

1 categories

1Mottar stønad/ytelse
  • Sosiale forhold og kriminalitet
  • Trygd og stønad
Valid period1991-12-01 - 2010-12-31
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
Key variable forN/A
FormatN/A
Unit of measureN/A

History

Click on a date to show the variable as it was then.

  • First description of variable