Skip to content

This is not the latest version of this variable.Go to latest version

Arbeidssøker, tiltakskategori, ordinære

ARBSOEK1992FDT_TILTAK3

Tiltaksgrupper for personer på ordinære tiltak.

Population

Hovedsakelig bosatte i Norge (fnr), men noen ikke-bosatte kan inngå (dnr)

6 categories

1Sysselsetting i offentlig virksomhet
2Lønnstilskudd til arbeidsgiver
3Praksisplass/fadderordning
4AMO/jobbklubber
5Vikarplasser
6Andre ordinære tiltak
  • Arbeid og lønn
  • Arbeidsledighet
Valid period1992-01-01 - 2001-04-30
Updated2020-06-18
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
Key variable forN/A
FormatN/A
Unit of measureN/A

History

Click on a date to show the variable as it was then.