Skip to content

This is not the latest version of this variable.Go to latest version

Ekteskapelig status fra folkeregisteret

ARBEIDSSOKER_ESTATUS

Variabelen angir ekteskapelig status, påkoblet fra folkeregisteret.

Population

Variabelen omfatter alle personer i arbeidssøkerregisteret og alle personer som får oppfølging (jf NAV-loven §14a) ved utgangen av måneden. Se variabelen ARBEIDSSOKER_DAGDATO1 for nøyaktig uttrekksdato fra arbeidssøkerregisteret.

10 categories

0Ukjent
1Ugift
2Gift
3Enke/enkemann
4Skilt
5Separert
6Registrert partner
7Separert partner
8Skilt partner
9Gjenlevende partner
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
 • Arbeidssøker
Valid period1990-01-31 - 2023-05-31
Updated2023-06-12
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
Key variable forN/A
FormatN/A
Unit of measureN/A

Status dates

 • 1990-01-31
 • 1990-02-28
 • 1990-03-31
 • 1990-04-30
 • 1990-05-31
 • 2023-01-31
 • 2023-02-28
 • 2023-03-31
 • 2023-04-30
 • 2023-05-31

History

Click on a date to show the variable as it was then.