Skip to content

This is not the latest version of this variable.Go to latest version

Oppdateringsdato fra statistikkdata

ARBEIDSSOKER_DAGDATO1

Variabelen angir oppdateringsdato fra statistikkdata. Informasjon om blant annet begreper, brudd og sammenlignbarhet over tid på NAVs nettsider: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/arbeidssokere-og-stillinger-statistikk/relatert-informasjon/om-statistikken-arbeidssokere.

Population

Variabelen omfatter alle personer i arbeidssøkerregisteret og alle personer som får oppfølging (jf NAV-loven §14a).

 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
 • Arbeidssøker
Valid period1990-01-31 - 2023-05-31
Updated2023-06-12
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
Key variable forN/A
FormatYYYYMM
Unit of measureN/A

Status dates

 • 1990-01-31
 • 1990-02-28
 • 1990-03-31
 • 1990-04-30
 • 1990-05-31
 • 2023-01-31
 • 2023-02-28
 • 2023-03-31
 • 2023-04-30
 • 2023-05-31