Skip to content

This is not the latest version of this variable.Go to latest version

Rettighetsstatus

ARBEIDSSOKER_AS_YTELSE

Variabelen angir rettighetsstatus (ytelsesstatus). Informasjon om blant annet begreper, brudd og sammenlignbarhet over tid på NAVs nettsider: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/arbeidssokere-og-stillinger-statistikk/relatert-informasjon/om-statistikken-arbeidssokere.

Population

Variabelen omfatter alle personer i arbeidssøkerregisteret og alle personer som får oppfølging (jf NAV-loven §14a) ved utgangen av måneden. Se variabelen ARBEIDSSOKER_DAGDATO1 for nøyaktig uttrekksdato fra arbeidssøkerregisteret.

11 categories

APArbeidsavklaringspenger
ATAttføringspenger
DPDagpenger
IDIngen livsoppholdsytelse i Arena
ISTiltakspenger
SDSøkt dagpenger
SOSosialhjelp
SYSykepenger
VSVentestønad
xxUkjent livsoppholdsytelse
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
 • Arbeidssøker
Valid period2004-01-31 - 2023-05-31
Updated2023-06-12
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
Key variable forN/A
FormatN/A
Unit of measureN/A

Status dates

 • 2004-01-31
 • 2004-02-29
 • 2004-03-31
 • 2004-04-30
 • 2004-05-31
 • 2023-01-31
 • 2023-02-28
 • 2023-03-31
 • 2023-04-30
 • 2023-05-31

History

Click on a date to show the variable as it was then.