Skip to content

This is not the latest version of this variable.Go to latest version

Arbeidssøkerstatus, fingruppe

ARBEIDSSOKER_ARBEIDSSOKERSTATUS_FIN

Variabelen gir informasjon om arbeidssøkerstatus, fingruppert. Informasjon om blant annet begreper, brudd og sammenlignbarhet over tid på NAVs nettsider: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/arbeidssokere-og-stillinger-statistikk/relatert-informasjon/om-statistikken-arbeidssokere.

Population

Variabelen omfatter alle personer i arbeidssøkerregisteret og alle personer som får oppfølging (jf NAV-loven §14a) ved utgangen av måneden. Se variabelen ARBEIDSSOKER_DAGDATO1 for nøyaktig uttrekksdato fra arbeidssøkerregisteret.

40 categories

1Helt ledige permitterte
10Andre
11Ordinære tiltaksdeltakere passert sluttdato
17Ugyldig kode med 1. statuskode HL
18Ugyldig kode med 1. statuskode DS
61Andre tiltak
62Arbeidsrettet rehabilitering
63Helsemessig utredning/behandling
64Jobbskaping og egenetablering
65Tilrettelegging
 • Arbeid og lønn
 • Arbeidsledighet
 • Arbeidssøker
Valid period2002-10-31 - 2023-05-31
Updated2023-06-12
Unit typePerson
TemporalityStatus
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
Key variable forN/A
FormatN/A
Unit of measureN/A

Status dates

 • 2002-10-31
 • 2002-11-30
 • 2002-12-31
 • 2003-01-31
 • 2003-02-28
 • 2023-01-31
 • 2023-02-28
 • 2023-03-31
 • 2023-04-30
 • 2023-05-31

History

Click on a date to show the variable as it was then.