Skip to content

This is not the latest version of this variable.Go to latest version

Arbeidsforhold, person

ARBEIDSFORHOLD_PERSON

Variabelen er en nøkkel som gir deg muligheten å koble person og arbeidsforhold. En person kan ha flere arbeidsforhold i en periode, men ikke i samme virksomhet. Dersom en person har flere arbeidsforhold innenfor én virksomhet slås disse sammen. Eksempel på hvordan man bruker denne variabelen, se https://microdata.no/docs/koble-sammen-arbeidsforhold-og-personer/

Population

Variabelen omfatter alle arbeidsforhold meldt inn gjennom A-ordningen som SSB anser å være aktive i referanseperioden, uavhengig av alder og bosatt-status i Folkeregisteret. Arbeidsforhold innhentes også fra andre kilder (SKDs arbeidsforholds- og oppdragsregister (tidligere SFU) og vernepliktige). A-ordningen er hovedkilden til informasjon om arbeidsforhold. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

  • A-ordningen
  • Arbeid og lønn
  • Arbeidsmarked
  • Lønn
  • Sykefravær
  • Sysselsetting
Valid period
Updated2023-11-20
Unit typeJobb
TemporalityFixed
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
Key variable forPerson
FormatRandomUInt48
Unit of measureN/A