Skip to content

This is not the latest version of this variable.Go to latest version

Arbeidsavklaringspenger, mottaksperiode

ARBAVKLARPFDT_MOTTAK

Datering av mottaksperiode.

Population

Hovedsakelig bosatte i Norge (fnr), men noen ikke-bosatte kan inngå (dnr)

1 categories

1Mottar stønad/ytelse
  • Arbeid og lønn
  • Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
  • Sosiale forhold og kriminalitet
  • Trygd og stønad
Valid period2010-03-01 - 2022-12-01
Updated2023-03-08
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeAlpha numeric
Databankno.ssb.fdb
Key variable forN/A
FormatN/A
Unit of measureN/A

History

Click on a date to show the variable as it was then.

  • First description of variable