Skip to content

This is not the latest version of this variable.Go to latest version

Avtalefestet pensjon, offentlig sektor, uttaksgrad

AFPO2011FDT_GRAD

Angir uttaksgrad av avtalefestet pensjon (AFP)

Population

Hovedsakelig bosatte i Norge (fnr), men noen ikke-bosatte kan inngå (dnr)

  • Sosiale forhold og kriminalitet
  • Trygd og stønad
Valid period2011-01-01 - 2021-11-30
Updated2022-09-29
Unit typePerson
TemporalityEvent
Data typeNumeric (Integer)
Databankno.ssb.fdb
Key variable forN/A
FormatN/A
Unit of measureProsent