Ny variabelfunksjonalitet: Funksjoner for variabelberegninger

 av  Trond Pedersen

Microdata.no er nå blitt utvidet med en rekke nye funksjoner som kan benyttes til å foreta diverse kalkulasjoner over records/rekker. Dette automatiserer og gjør det enklere å generere variabler basert på ulike beregninger:

Rekkefunksjon Beregning (argumenter kan være variabler eller tall)
rowconcat Sammenkjeding av argumentene for den gitte enhet (string/alfanumerisk)
rowmax Maksimumsverdien blant argumentene for den gitte enhet
rowmin Minimumsverdien blant argumentene for den gitte enhet
rowmean Gjennomsnittssverdien blant argumentene for den gitte enhet
rowmedian Medianverdien blant argumentene for den gitte enhet
rowmissing Antall med verdien “missing“ blant argumentene for den gitte enhet
rowstd Standardavviket for argumentene for den gitte enhet
rowtotal Totalsummen av argumentene for den gitte enhet
rowvalid Antall gyldige verdier blant argumentene for den gitte enhet

Eksempel på uthenting av makslønn per individ målt over et gitt antall årstall:

generate makslønn = rowmax(lønn16, lønn17, lønn18, lønn19)

For mer detaljer anbefales det å bruke help-function-kommandoen, f.eks. help-function rowconcat

Klikk her for eksempler på bruk av rekkefunksjoner

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre microdata.no slik at de fleste analysebehov skal kunne dekkes. Fremover vil det derfor bli introdusert stadig flere analysemuligheter. Vi baserer oss på innspill fra forskere, og har opparbeidet en liste med nye verktøy som vi jobber oss gjennom. Har du konkrete forslag til ny funksjonalitet? Kontakt oss gjerne på mail: support@microdata.no