Største datautvidelse til nå: 44 variabler om boforhold, husholdninger og familier

 av  Svein Johansen

Fullpopulasjons registerdata om boforhold og husholdning er for første gang tilgjengelig online og uten å måtte søke først. I begynnelsen av april 2020 ble det publisert variabler om disse temaene i microdata.no. Dataene er oppdatert til og med 2018. Det totale antallet variabler på plattformen er nå 195.

Per 3. april 2020 er microdata.no utvidet med 36 variabler om boforhold og husholdninger. I tillegg kommer 8 nye variabler om familier. Den komplette variabellisten vises til slutt i artikkelen.

Husholdnings- og boforholdsdataene har person som enhetstype, og de kan aggregeres til husholdningsnivå. Denne utvidelsen har skjedd etter et initiativ fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som også stilte midler til rådighet for arbeidet.

Husholdningsvariablene dekker årene 2005–2019, variablene om boforhold går fra 2015–2018. Variablene omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ, de fleste avgrenset til personer i privathusholdninger. For boforholdsdata må det være etablert en kobling mellom husholdningen og en bolig. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

De nye familievariablene har gyldighetsperiode 2005–2019. De omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger.

Med denne siste utvidelsen har microdata.no 195 variabler.

Oversikt over de nye boforholds-, husholdnings- og familievariablene:

Klartekstnavn Teknisk navn
Husholdningsvariabler
Alder eldste person i husholdningen BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNR
Alder yngste person i husholdningen BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNR
Antall personer 0-17 år i husholdningen BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNR
Antall personer 18 år og over i husholdningen BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNR
Antall personer i husholdningen BEFOLKNING_PERS_I_HUSHNR
Barn - kode for antall foreldre i husholdningen BEFOLKNING_FORELDREKODE
Barn - kode for søskentyper i husholdningen BEFOLKNING_SOSKENKODE
Barn i husholdningen BEFOLKNING_BARN
Bostedskommune faktisk adresse BEFOLKNING_KOMMNR_FAKTISK
Bostedskommune formell adresse BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELL
Husholdningsnummer bohusholdning BEFOLKNING_HUSHNR
Husholdningstype detaljert inndeling BEFOLKNING_REGSTAT_HUSHTYP
Kontaktperson i husholdningen (dummy) BEFOLKNING_KONTAKT_HUSHNR
Statuskode for samordningspopulasjonen BEFOLKNING_STATUSKODE_FNR_SAMORD
Student med imputert husholdning BEFOLKNING_IMPUTERT
Boforholdsvariabler
Antall bad bolig BOFORHOLD_ANTALL_BAD
Antall boliger i bygningen BOFORHOLD_ANTALL_BOLIGER
Antall etasjer BOFORHOLD_ANTALL_ETASJER
Antall rom bolig BOFORHOLD_ANTALL_ROM
Antall wc bolig BOFORHOLD_ANTALL_WC
Boligens plassering i bygningen BOFORHOLD_BOLETA
Bruksareal bolig BOFORHOLD_BRUKSAREAL
Bruksenhetstype BOFORHOLD_BRUKSENHETSTYPE
Byggeår bolig BOFORHOLD_BYGGEAAR
Bygningstype aggregert inndeling BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE_AGGR
Bygningstype detaljert inndeling BOFORHOLD_BYGNINGSTYPE
Eieform bolig BOFORHOLD_EIEFORM
Eierstatus bolig BOFORHOLD_EIE_LEIE
Heis i bygningen BOFORHOLD_HEIS
Husholdningstype grov inndeling BOFORHOLD_HUSHTYPE
Kilde kobling husholdning - bolig BOFORHOLD_KILDE_KOBL
Kjøkkenkode bolig BOFORHOLD_KJOKKENKODE
Koblingskode husholdning – bolig BOFORHOLD_BOLIG_HUSH
Koblingsnivå husholdning - bolig BOFORHOLD_KOBLNIVAA_HUSH_BOLIG
P-areal BOFORHOLD_P_AREAL
Trangboddhet BOFORHOLD_TRANGBODD
Familievariabler
Alder eldste person i familien BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNR
Alder yngste person i familien BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNR
Antall barn 0-17 år i familien BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNR
Antall barn i familien, uansett alder BEFOLKNING_BARN3_I_FAM
Antall personer i familien BEFOLKNING_ANTPERS_I_REGSTAT_FAMNR
Kontaktperson i familien (dummy) BEFOLKNING_KONTAKT_REGSTAT_FAMNR
Parstatus i familien BEFOLKNING_PARSTATUS
Personkode i familien BEFOLKNING_REGSTAT_PERSONKODE

Detaljerte variabeldefinisjoner og kodelister finnes i variabeloversikten til microdata.no: https://microdata.no/discovery/