Tid før automatisk utlogging utvidet

 av  Trond Pedersen

Av sikkerhetshensyn ble alle brukere automatisk utlogget etter 10 minutter. Dette er av praktiske grunner nå økt til 20 minutter for å bedre brukeropplevelsen.