Ny versjon med ferske data

 av  Svein Johansen

Fra uke 40 får du ferske, oppdaterte tall i microdata.no. Som pilot er ni variabler oppdatert med 2020-tall. Resten av dataene i tjenesten blir oppjustert til nyeste tilgjengelige årgang i løpet av høsten.

Oppdateringene er mulig fordi microdata.no nå er versjonert med ny teknologi som sørger for at endringer i data ikke forstyrrer tidligere analyser. Det betyr at analyser er reproduserbare selv etter lang tid fordi alle skript blir automatisk kjørt mot den versjonen er er skrevet til.

Dataoppdateringene fortsetter utover høsten til alle data i microdata.no har nyeste tilgjengelige årgang. Fra 2021 planlegger vi kvartalsvise oppdateringer.

Du selv bestemmer hvilken eller hvilke versjoner av data du vil bruke ved å angi versjon før du bygger populasjonen og legger til variabler. Kommandoen heter «require». Eksempel på syntaks ser du her. Informasjon om versjonene og forskjellene mellom dem ligger i metadataoversikten.

Muligheten til å inkludere flere versjoner av data i samme kjøring gir en helt ny mulighet til å sammenlikne dataversjonene. På den måten kan du kontrollere for effekter av endringer i datagrunnlaget.

Disse variablene er blitt oppdatert til 2020-tall i uke 40:

Label Teknisk navn
Antall barn i familien uansett alder BEFOLKNING_BARN3_I_FAM
Antall barn (0-17 år) i familien BEFOLKNING_BARN_I_REGSTAT_FAMNR
Alder på yngste person i familien BEFOLKNING_YNGST_I_REGSTAT_FAMNR
Alder på eldste person i familien BEFOLKNING_ELDST_I_REGSTAT_FAMNR
Husholdningsnummer bohusholdning BEFOLKNING_HUSHNR
Antall personer 0-17 år i husholdningen BEFOLKNING_PERS17MIN_I_HUSHNR
Antall personer 18 år og over i husholdningen BEFOLKNING_PERS18PLUS_I_HUSHNR
Alder på yngste person i husholdningen BEFOLKNING_YNGST_I_HUSHNR
Alder på eldste person i husholdningen BEFOLKNING_ELDST_I_HUSHNR