Fra 1. januar 2021 må institusjonene abonnere på microdata.no

 av  Svein Johansen

Etter en gratis oppstartsperiode kreves det fra 1. januar 2021 institusjonsabonnement for å få tilgang til microdata.no. Abonnementet skal tegnes av institusjonen som har institusjonsavtalen. Fra den datoen kan ikke brukerne logge seg på tjenesten dersom institusjonen ikke tegner abonnement.

Dersom din institusjon ikke ønsker å videreføre tilgang til microdata.no, må du kopiere ut skript og resultater som du vil ta vare på.

Etter at dagens avtaler går ut, oppbevarer microdata.no lagrede skript i seks måneder. I denne perioden må du kontakte support@microdata.no for å få tilgang til skriptene.

Alle institusjoner med avtale om tilgang fikk informasjon om dette i uke 49/2020.

Informasjonen ble sendt som e-post til institusjonsledelsen og til de som melder inn institusjonens brukere i microdata.no.

Hva inngår i abonnementet?

  • Ett års tilgang
  • Fritt antall brukere (ansatte, mastergrads- og doktorgradsstudenter)
  • Fritt antall prosjekt
  • Fri bruk
  • Fri support
  • Ett halvdags brukerkurs (fysisk eller digitalt avhengig av smittesituasjonen)

Slik tegner du abonnement

Institusjoner som har avtale om tilgang til microdata.no trenger ikke gjøre noe for å videreføre avtalen.

Tilgangen fortsetter som før, institusjonen får en justert avtale/kontrakt om abonnement til undertegning. Faktura kommer i januar.

Dersom dere vil stoppe avtalen om tilgang til microdata.no, melder dere fra om det til microdata@ssb.no innen 17. desember 2020.

Dersom SSB ikke har mottatt oppsigelsen innen fristen, vil avtalen bli videreført etter de gjeldende vilkårene som er tilgjengelige her.