Trekke ut deler av alfanumeriske verdier (tekstverdier)

For variabler med alfanumeriske verdier kan en trekke ut deler av verdiene/strengene ved hjelp av funksjonen substr(). Første parameter angir variabelnavn, den neste startposisjon, mens den siste parameteren angir antall posisjoner som skal leses inn. F.eks. vil substr(bosted, 1, 2) lese inn to karakterer fra og med første tegn.

//Kobler til databank
require no.ssb.fdb:1 as fdb1

create-dataset demografidata
import fdb1/BOSATTEFDT_BOSTED 2000-01-01 as bosted

//Koder om fra kommune- til fylkesnivå
generate fylke = substr(bosted, 1, 2)

//Legger til verdilabler for å navngi fylker med navn (=> penere deskriptiv output)
define-labels fylkerstring '01' 'Østfold' '02' 'Akershus' '03' 'Oslo' '04' 'Hedmark' '05' 'Oppland' '06' 'Buskerud' '07' 'Vestfold' '08' 'Telemark' '09' 'Aust-Agder' '10' 'Vest-Agder' '11' 'Rogaland' '12' 'Hordaland' '14' 'Sogn og Fjordane' '15' 'Møre og Romsdal' '16' 'Sør-Trøndelag' '17' 'Nord-Trøndelag' '18' 'Nordland' '19' 'Troms' '20' 'Finnmark' '99' 'Uoppgitt'
assign-labels fylke fylkerstring
tabulate fylke