Lage variabel med flere kategorier

Numeriske variabler som angir beløp, prosentandeler, alder og andre typer kontinuerlige verdier kan kategoriseres gjennom kommandoene generate og replace.

Eksempel på kategorisering av variabelen formue, der en oppretter en ny variabel formueint og plasserer verdiene i 4 kategorier:

1: 0 - 150000

2: 150001 - 250000

3: 250001 - 400000

4: 400001 og oppover

//Kobler til databank
require no.ssb.fdb:1 as fdb1

create-dataset demografidata
import fdb1/INNTEKT_BRUTTOFORM 2000-01-01 as formue

//Gruppere formue i 4 intervaller
generate formueint = 1
replace formueint = 2 if formue > 150000
replace formueint = 3 if formue > 250000
replace formueint = 4 if formue > 400000