Bruke kommandoene `destring` og `recode` til å lage dummyvariabel

En kan lage dummyvariabler på ulike måter, f.eks. ved bruk av kommandoene generate og replace (se ett av de andre eksemplene).

En alternativ måte å lage dummyvariabler er gjennom bruk av destring og recode.

Dette demonstreres i eksempelet nedenfor. Variabelen kjønn har først verdiene ‘1’ og ‘2’ for hhv. “Mann” og “Kvinne”. Etter at kommandoene er kjørt, er verdiene endret til 1 og 0 for hhv. mann og kvinne (=ikke mann).

Siden recode bare godtar numeriske verdier, må en først konvertere fra alfanumerisk gjennom destring. Dette slipper en om variabelen i utgangspunktet er numerisk.

create-dataset demografidata
import BEFOLKNING_KJOENN as kjønn

destring kjønn
tabulate kjønn, nolabels

recode kjønn (2 = 0)


//Sjekk for om omkodingen har gått som forventet

tabulate kjønn, nolabels