Hvordan benytte foreldreopplysninger i analyser

I databasen finnes det variabler for fars og mors fødselsnumre, noe som gjør at en kan koble opplysninger om foreldre på et persondatasett.

Gjennom kommandoen merge kan en koble sammen datasett. Identifikatorvariabel i kildedatasettet brukes som standard. Dette kan imidlertid overstyres gjennom en on-opsjon.

I eksempelet lages det egne datasett for fedre og mødre, som kobles sammen med et persondatasett via koblingsnøklene fnr_far og fnr_mor.

//Kobler til databank
require no.ssb.fdb:1 as fdb1

//Lager et persondatasett med lenker til far og mor
create-dataset persondata
import fdb1/INNTEKT_WYRKINNT 2010-01-01 as inntekt
import fdb1/BEFOLKNING_KJOENN as kjønn
import fdb1/NUDB_BU 2010-01-01 as utd
import fdb1/BEFOLKNING_FAR_FNR as fnr_far
import fdb1/BEFOLKNING_MOR_FNR as fnr_mor

//Henter opplysninger om far og kobler på persondatasett
create-dataset fardata
import fdb1/INNTEKT_WYRKINNT 2010-01-01 as inntekt_far
import fdb1/NUDB_BU 2010-01-01 as utd_far
merge inntekt_far utd_far into persondata on fnr_far

//Henter opplysninger om mor og kobler på persondatasett
create-dataset mordata
import fdb1/INNTEKT_WYRKINNT 2010-01-01 as inntekt_mor
import fdb1/NUDB_BU 2010-01-01 as utd_mor
merge inntekt_mor utd_mor into persondata on fnr_mor

//Kjører en enkel lineær regresjon for å teste sammenheng mellom egen og foreldres inntekt
use persondata
generate mann = 0
replace mann = 1 if kjønn == '1'

destring utd, force
generate høyutd = 0
replace høyutd = 1 if utd >= 700000 & utd < 999999
replace høyutd = utd if sysmiss(utd)

destring utd_far, force
generate høyutd_far = 0
replace høyutd_far = 1 if utd_far >= 700000 & utd_far < 999999
replace høyutd_far = utd_far if sysmiss(utd_far)

destring utd_mor, force 
generate høyutd_mor = 0
replace høyutd_mor = 1 if utd_mor >= 700000 & utd_mor < 999999
replace høyutd_mor = utd_mor if sysmiss(utd_mor)

summarize inntekt inntekt_far inntekt_mor
histogram inntekt_far, percent
histogram inntekt_mor, percent
correlate inntekt_far inntekt_mor
tabulate høyutd_far høyutd_mor

regress inntekt mann inntekt_far inntekt_mor høyutd høyutd_far høyutd_mor