Antall måneder personen mottok sosialhjelp i rapporteringsåret

  • Trygd og stønad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1992-01-01 - 2015-12-31
Måleenhet
antall
  • 1992-01-01

    Variabel opprettet.