Angir ulike kategorier for arbeidsmarkedsstatus. Status er gitt ved følgende kategorier: lønnstakere, selvstendig næringsdrivende, helt ledig, arbeidsmarkedstiltak (kvalifiseringstiltak) og utenfor arbeidstyrken.

  • Arbeid og lønn
  • Sysselsetting
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tversnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2000-11-01 - 2015-11-30

Tverrsnittsdatoer

  • 2000-11-01
  • 2001-11-01
Vis 12 skjulte datoer
  • 2014-11-01
  • 2015-11-01
  • 1992-01-01

    Variabel opprettet.