Institusjonell sektorgruppering er en statistisk klassifikasjon. Økonomien deles inn i sektorer på basis av en gruppering av ensartede institusjonelle enheter. Institusjonelle enheter er definert som økonomiske beslutningssentra som enten kan være en juridisk enhet eller en husholdning. Denne sektorgrupperingen er basert på systemer utviklet av FN (System of National Accounts-SNA93) og EU (European System of National Accounts-ESA95). Ny standard fra 2012

 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Virksomheter og foretak
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tversnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2011-11-01 - 2015-11-30

Tverrsnittsdatoer

 • 2011-11-01
 • 2012-11-01
 • 2013-11-01
 • 2014-11-01
 • 2015-11-01
 • 2006-01-01

  Variabel opprettet.

 • 2012-01-01
  60 endringer
 • 2015-11-01
  2 endringer