Organisasjonsnummer er et unikt nummer på ni posisjoner som identifiserer foretak og bedrifter entydig, og tildeles ved nyregistrering av enhet i Enhetsregisteret (ER). Det kan ikke utledes noen informasjon direkte av organisasjonsnummeret. Det er f.eks ikke mulig å se ut fra organisasjonsnummeret om enheten er juridisk enhet, bedrift eller hvilken organisasjonsform enheten har. Nummeret brukes i mange registre og fungerer ofte som en koblingsnøkkel.

  • Virksomheter, foretak og regnskap
  • Virksomheter og foretak
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tversnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2000-11-01 - 2015-11-30
Format
RandomUInt64
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2000-11-01
  • 2001-11-01
Vis 12 skjulte datoer
  • 2014-11-01
  • 2015-11-01
  • 2000-11-01

    Variabel opprettet.