Variabelen identifiserer virksomheten der personen har sitt hovedarbeidsforhold (arbeidsforholdet med høyest avtalt arbeidstid). Identifikator er i de fleste tilfeller virksomhetens avidentifiserte organisasjonsnummer. Det forekommer også andre nummer, som fødselsnummer for enkeltmannsforetak og arbeidsgivernummer. For mer informasjon: https://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/arbeid/regsys Organisasjonsnummer som ikke finnes i Enhetsregisteret er fjernet ved innlegging i microdata.no.

  • Virksomheter, foretak og regnskap
  • Virksomheter og foretak
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tversnitt
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2000-11-01 - 2015-11-30
Format
RandomUInt48
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2000-11-01
  • 2001-11-01
Vis 12 skjulte datoer
  • 2014-11-01
  • 2015-11-01
  • 2000-11-01

    Variabel opprettet.