Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransje enheten i hovedsak tilhører. Næring fastsettes etter gjeldende Standard for næringsgruppering versjon av 1994-2001

  • Virksomheter, foretak og regnskap
  • Virksomheter og foretak
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tversnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2000-11-01 - 2001-11-30

Tverrsnittsdatoer

  • 2000-11-01
  • 2001-11-01
  • 1994-01-01

    Variabel opprettet.