Avtalt arbeidstid er det antall arbeidstimer som den ansatte ifølge arbeidskontrakten skal være på arbeid. Eventuelt fravær fra arbeidet pga. sykdom, ferie e.l. skal ikke trekkes fra i avtalt arbeidstid, og overtid skal ikke medregnes. I noen statistikker, f.eks. lønnstatistikk, ber man oppgavegiverne oppgi avtalt arbeidstid eksklusive spisepauser.

  • Arbeid og lønn
  • Sysselsetting
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tversnitt
Datatype
Ukjent
Gyldighetsperiode
2000-11-01 - 2015-11-30
Måleenhet
timer

Tverrsnittsdatoer

  • 2000-11-01
  • 2001-11-01
Vis 12 skjulte datoer
  • 2014-11-01
  • 2015-11-01
  • 2000-11-01

    Variabel opprettet.