For de som er født så tidlig (før 1937) at de ikke kan rekke 40 års opptjening før de når pensjonsalderen overkompenseres med full opptjeningstid for inntil 4.0 pensjonspoeng.

  • Trygd og stønad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tversnitt
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1992-12-31 - 2010-12-31
Måleenhet
antall

Tverrsnittsdatoer

  • 1992-12-31
  • 1993-12-31
Vis 15 skjulte datoer
  • 2009-12-31
  • 2010-12-31
  • 1992-12-31

    Variabel opprettet.