Viser et fast tall for ventetillegg til grunnpensjon og ventetillegg til tilleggspensjon, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Angitt med 5 desimaler. Ventetillegget kunne i tidsrommet fra 01.01.1973 til 01.04.1984 opptjenes av personer som ventet med å ta ut alderspensjon. Ordningen opphørte fra 01.04.1984, men de som hadde opptjent ventetillegg før dette tidspunktet har beholdt tillegget.

  • Trygd og stønad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tversnitt
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1973-12-31 - 1990-12-31
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 1973-12-31
  • 1974-12-31
Vis 14 skjulte datoer
  • 1989-12-31
  • 1990-12-31
  • 1973-12-31

    Variabel opprettet.