Variabelen viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) i prosent. Koder: 000 = Uoppgitt 015-049 = Gjelder for uførepensjon/foreløpig uførestønad beregnet etter særregler ved yrkesskade 050-099 = Inntektsevnen er varig nedsatt pga. sykdom, skade eller lyte. 100 = Full uførhet i folketrygdlovens forstand.

  • Trygd og stønad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tversnitt
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1967-12-31 - 1990-12-31
Måleenhet
PROSENT

Tverrsnittsdatoer

  • 1967-12-31
  • 1968-12-31
Vis 20 skjulte datoer
  • 1989-12-31
  • 1990-12-31
  • 1967-12-31

    Variabel opprettet.