Viser et fast tall for den grunnpensjon som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Nettobeløp, etter fradrag pga inntekt. Angitt med 5 desimaler.

  • Trygd og stønad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tversnitt
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1967-12-31 - 1990-12-31
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 1967-12-31
  • 1968-12-31
Vis 20 skjulte datoer
  • 1989-12-31
  • 1990-12-31
  • 1967-12-31

    Variabel opprettet.