Viser et tall for det pensjonen reduseres på grunnlag av arbeidsinntekt som den gjenlevende har eller kan forventes å få, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Angis med 5 desimaler

  • Trygd og stønad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tversnitt
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1967-12-31 - 1990-12-31
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 1967-12-31
  • 1968-12-31
Vis 20 skjulte datoer
  • 1989-12-31
  • 1990-12-31
  • 1967-12-31

    Variabel opprettet.