Viser et fast tall for ektefelletillegget som stønadsmottakeren har krav på beregnet, på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Dette er beløpet som stønadsmottakeren får utbetalt for ektefellen (inkludert garantitillegg). Angitt med 5 desimaler.

  • Trygd og stønad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tversnitt
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1967-12-31 - 1990-12-31
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 1967-12-31
  • 1968-12-31
Vis 20 skjulte datoer
  • 1989-12-31
  • 1990-12-31
  • 1967-12-31

    Variabel opprettet.