Viser et fast tall for forsørgingstillegget for barn som stønadsmottakeren har krav på, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløp. Dette er hele beløpet som stønadsmottakeren får utbetalt for barn (inkludert garantitillegg og særkullsbarn). Angitt med 5 desimaler. Erstattet med beløp f.o.m. 2009. Kan bestilles fra miniregister

  • Trygd og stønad
  • Sosiale forhold og kriminalitet
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tversnitt
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1967-12-31 - 1990-12-31
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 1967-12-31
  • 1968-12-31
Vis 20 skjulte datoer
  • 1989-12-31
  • 1990-12-31
  • 1967-12-31

    Variabel opprettet.