Sosial bakgrunn målt basert på foreldrenes høyeste utdanningsnivå på det tidspunkt da personen var 16 år, jf variabelene NUDB_NUS2000_FAR_16 og NUDB_NUS2000_MOR16.

  • Utdanning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
N/A
  • 1970-10-01

    Variabel opprettet.