År og måned personen er registert med en fullført treårig videregående skole, dvs fullført utdanning på NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5. Merk endringer før og etter Reform94 (påbegynte utdanninger før og etter 1994). Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase

  • Utdanning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
N/A
Format
YYYYMM
Måleenhet
N/A
  • 1900-01-01

    Variabel opprettet.