År og måned personen er registert med fullført utdanning på Hovedfags-/Masternivå, dvs fullrført utdanning på NUS2000-nivå = 7. Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase

  • Utdanning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
N/A
Format
YYYYMM
Måleenhet
N/A
  • 1900-01-01

    Variabel opprettet.