År og måned første gang personen er registert med en fullført utdanning på Bachelor-nivå. For definisjon av Bachelor se…Se også http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning/utdanning/om-nasjonal-utdanningsdatabase

  • Utdanning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
N/A
Format
YYYYMM
Måleenhet
N/A
  • 1900-01-01

    Variabel opprettet.