Yrkesinntekter er summen av lønnsinntekter og netto næringsinntekter i løpet av kalenderåret. Sykepenger og fødselspenger er inkludert.

  • Inntekt og forbruk
  • Inntekt og formue
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1993-01-01 - 2015-12-31
Måleenhet
NOK
  • 1993-01-01

    Variabel opprettet.