Pensjonsgivende inntekt omfatter summen av personinntekt lønn og personinntekt næring i løpet av året.

  • Inntekt og forbruk
  • Inntekt og formue
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1967-01-01 - 2015-12-31
Måleenhet
NOK
  • 1967-01-01

    Variabel opprettet.