Adresse i følge folkeregisteret

 • Befolkning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Forløp
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1991-12-31 - 2015-12-31
 • 1989-04-01

  Variabel opprettet.

 • 1992-01-01
  17 endringer
 • 1992-05-01
  2 endringer
 • 1994-01-01
  10 endringer
 • 2002-01-01
  5 endringer
 • 2002-06-01
  2 endringer
 • 2004-01-01
  2 endringer
 • 2005-01-01
  1 endringer
 • 2006-01-01
  6 endringer
 • 2008-01-01
  3 endringer
 • 2012-01-01
  7 endringer
 • 2013-01-01
  13 endringer
 • 2014-03-01
  6 endringer
 • 2014-06-01
  2 endringer
 • 2014-12-01
  2 endringer