Det er SSBs definisjon av tettsted som ligger til grunn for denne inndelingen. Kommunene er ansvarlig for å tildele tett-/spredtkode til nye adresser som registreres mellom de årlige oppdateringene. Se også http://www.ssb.no/emner/02/01/10/beftett/om.html

  • Befolkning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tversnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1990-01-01 - 2016-01-01

Tverrsnittsdatoer

  • 1990-01-01
  • 1991-01-01
Vis 22 skjulte datoer
  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2004-04-30

    Variabel opprettet.