En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det 1. Bor minst 200 personer der og 2. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik ut over 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.

 • Befolkning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tversnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1999-01-01 - 2016-01-01

Tverrsnittsdatoer

 • 1999-01-01
 • 2000-01-01
Vis 13 skjulte datoer
 • 2015-01-01
 • 2016-01-01
 • 1960-01-01

  Variabel opprettet.

 • 2002-01-01
  954 endringer
 • 2003-01-01
  25 endringer
 • 2004-01-01
  35 endringer
 • 2005-01-01
  2 endringer
 • 2006-01-01
  6 endringer
 • 2007-01-01
  22 endringer
 • 2008-01-01
  23 endringer
 • 2009-01-01
  5 endringer
 • 2011-01-01
  27 endringer
 • 2012-01-01
  10 endringer
 • 2013-01-01
  178 endringer
 • 2014-01-01
  35 endringer
 • 2015-01-01
  37 endringer
 • 2016-01-01
  36 endringer