Familienummer som brukes i familiestatistikken fom. 2005 (og i FoB2001). Familienummer er konstruert fra fødselsnummer til eldste person i familien. Familie er her definert som personer som er bosatt i samme bolig og som er knyttet til hverandre som ektefeller, registrerte partnere, samboere og/eller som foreldre og barn (uansett barnets alder).

  • Befolkning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tversnitt
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2005-01-01 - 2016-01-01
Format
RandomUInt48
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2005-01-01
  • 2006-01-01
Vis 8 skjulte datoer
  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2005-01-01

    Variabel opprettet.