Kode som forteller om personen er bosatt, utvandret, død osv.

  • Befolkning
Enhetstype
Person
Temporalitet
Forløp
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1986-01-01 - 2016-12-30
  • 1964-10-01

    Variabel opprettet.